Dr. Jaume Mas

El Dr. Jaume Mas Torres va cursar els seus estudis a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, obtenint el títol de medicina i cirurgia a l’any 1975, estant vinculat a la càtedra de pediatria.

L’any 1975 va iniciar la seva residència a l’Hospital de la Maternitat de Barcelona (actual unitat integrada Clínic-San Juan de Déu), obtenint el títol d’especialista en pediatria i puericultura l’any 1978. Cap de Guàrdia durant els anys 1978-1985, responsable de “l’escola de pares”, professor dels metges residents de pediatria i posteriorment adjunt de neonatologia, especialitat de la qual posseeix acreditació otorgada per l’associació espanyola de neonatologia.

Membre numerari de l’Associació Espanyola de pediatria.

Membre numerari de l’Associació Espanyola de neonatologia.

Membre numerari de la Societat Catalana de pediatria.

Membre de la Societat Espanyola de psiquiatria infantil.

Membre de la Societat Espanyola d’al·lèrgia infantil.

Ha realitzat nombrosos cursos de formació tant a nivell nacional com a l’estranger.

Ha participat activament en múltiples simposis i congressos nacionals i internacionals especialitzats en pediatria, neonatologia i perinatologia.

Ha format part del cos facultatiu com a neonatòleg de la Clínica Sagrada Família des del 1977 fins al 2021.

Autor del llibre “Consells Bàsics de Puericultura del nadó”.